Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Rybnik-Niedobczyce w (..)

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Rybnik-Niedobczyce w sprawie działalności górniczej

1 Marca 2010

W dniu 26 lutego 2010 r. w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach, z inicjatywy Zarządu Dzielnicy Niedobczyce Miasta Rybnika, odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie prowadzonej i projektowanej w tym rejonie działalności górniczej przez KW S.A. Oddział KWK "Marcel".
W spotkaniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele Rady Miasta Rybnika z Przewodniczącym Rady Stanisławem Jaszczukiem,
  • przedstawiciele Zarządu Rady Dzielnicy z Przewodniczącym Zarządu Bronisławem Degenhardtem,
  • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika ds. Górnictwa - Jacek Herok,
  • Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego KW S.A. Oddział KWK "Marcel" - Andrzej Kuziak,
  • Z-ca dyrektora OUG w Rybniku - Wiesław Kopiec.


Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia, dotyczące prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej pod dzielnicą Rybnik-Niedobczyce oraz usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
W trakcie dyskusji mieszkańcy dzielnicy poruszali tematy:

  • inwentaryzacji odporności obiektów budowlanych,
  • składania wniosków o naprawę szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz kryteriów ugodowego ich uznawania, w tym po wystąpieniu wstrząsów wysokoenergetycznych,
  • zasięgu oddziaływania wpływów eksploatacji górniczej oraz wyników prowadzonych obserwacji geodezyjnych,
  • terminowego i rzetelnego naprawiania szkód.

do góry