Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

5 Czerwca 2019

We wtorek, 4 czerwca br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z osobami kierownictwa i dozoru ruchu oraz służbami BHP zakładów górniczych „Małogoszcz” i Kopalni Dolomitu „Radkowice” należących do grupy LAFARGEHOLCIM.

W trakcie obrad omówiono między innymi:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w latach 2017 – 2018,
  • przyczyny i okoliczności pięciu wypadków śmiertelnych zaistniałych w roku 2018 w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli oraz badań czterech niebezpiecznych zdarzeń – dwóch związanych z używaniem środków strzałowych i dwóch ze zjawiskami osuwiskowymi, które wystąpiły w latach 2017 i 2018 w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach,
  • wnioski wynikające z badań okoliczności i przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

W ramach dyskusji przedstawiciele zakładów górniczych wskazali w szczególności problem dostępu do świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów pracowników obcych podmiotów, niezbędnych do oceny spełniania wymagań do powierzenia im określonych czynności w ruchu zakładu górniczego – wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

do góry