Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zaproszenie na seminarium dla producentów lub ich (..)

Zaproszenie na seminarium dla producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli, importerów oraz dystrybutorów maszyn i urządzeń dla górnictwa

31 Maja 2019

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zaprasza producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli, importerów oraz dystrybutorów maszyn i urządzeń dla górnictwa do udziału
w seminarium, które odbędzie się w dniu 12 czerwca br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie seminarium pracownicy Departamentu Energomechanicznego przedstawią następujące zagadnienia:

 • Regulacje prawne dotyczące wyrobów podlegających ocenie zgodności i przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego.
 • Rodzaje maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności.
 • Zasady oceny zgodności maszyn i urządzeń:
  • moduły oceny zgodności,
  • zasada domniemania zgodności z przepisami unijnymi przez spełnienie wymagań
   odpowiednich norm zharmonizowanych,
  • certyfikacja dobrowolna.
 • Wprowadzenie do obrotu maszyn i urządzeń spełniających wymagania odpowiednich przepisów unijnych:
  • obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów,
  • oznakowanie wyrobów,
  • deklaracja zgodności i instrukcja.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenie osób chętnych do udziału w seminarium, w terminie do dnia 5 czerwca br. W zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną na adres . należy podać dane kontaktowe osoby zgłaszanej w celu zwrotnego potwierdzenia zgłoszenia.

Wszelkich informacji związanych z seminarium udzielają specjaliści Departamentu Energomechanicznego WUG: Mirosław Musiał - tel. 32 7361742 lub Witold Osiński – tel.  32 7361743.

do góry