Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z branżą górnictwa otworowego

Spotkanie z branżą górnictwa otworowego

13 Maja 2011

12 maja br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się spotkanie poświęcone rozpoznaniu potrzeb w zakresie zmian przepisów dotyczących poszukiwania, rozpoznawania
i wydobywania kopalin otworami wiertniczymi. Spotkanie otworzył Prezes WUG Piotr Litwa.
W czasie spotkania, w którym wzięły udział m.in. podmioty branży górnictwa otworowego, przedstawiono informacje o nowej, uchwalonej w dniu 28 kwietnia 2011 r., ustawie – Prawo geologiczne i górnicze (prezentacja jest dostępna w zakładce: "Gaz niekonwencjonalny").
Omówiono również zagadnienia związane z nowymi przepisami dotyczącymi treści planów ruchu, dokumentacji prowadzenia ruchu, klasyfikacji zagrożeń naturalnych, prowadzenia robót strzałowych, ratownictwa górniczego, nowych technologii oraz kwalifikacji. Poddano także dyskusji listę partnerów społecznych objętych procesem konsultacji społecznych, które będą prowadzone przez Prezesa WUG na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Środowiska.
Spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań z przedsiębiorcami górniczymi, zaplanowanych w ramach "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010–2014". Kolejne, w czerwcu br., będzie poświęcone górnictwu podziemnemu.

do góry