Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z dyrektorami Oddziałów Terenowych Urzędu (..)

Spotkanie z dyrektorami Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim

27 Listopada 2015

26 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z przedstawicielami kierownictwa Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim. Strony spotkania wymieniły się doświadczeniami w zakresie wykonywania dozoru technicznego oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych. Podczas narady omówiono zasady współpracy w dziedzinie popularyzowania bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz analizowania przyczyn i skutków ich awarii. W ramach tej współpracy przewidziano między innymi udział przedstawiciela OUG w Kielcach w promocyjnym przedsięwzięciu pod nazwą „Dni bezpieczeństwa technicznego”, organizowanym w przyszłym roku przez Oddział UDT w Kielcach, a także wspólne przeprowadzenie kontroli w wybranych zakładach górniczych.

do góry