Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z dyrektorami Oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z dyrektorami Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Koszalinie

9 Września 2015

8 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z dyrektorami Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim,  Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Koszalinie.

Spotkanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego 26 lutego 2013 roku pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

Prowadzone rozmowy dotyczyły ustalenia planowanych działań na rok 2015 i 2016 oraz kompetencji OUG i UDT na obszarach objętych działalnością górniczą.

Ponadto omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie,
  • właściwości miejscowe i rzeczowe urzędów biorących udział w spotkaniu,
  • wybrane wypadki i zdarzenia związane z eksploatacją urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT,
  • współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.
do góry