Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z dyrektorem Oddziału Terenowego UDT z siedzibą (..)

Spotkanie z dyrektorem Oddziału Terenowego UDT z siedzibą w Lublinie

17 Października 2023

W poniedziałek, 16 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie dyrektorów: OUG w Lublinie i OUG w Krośnie, z dyrektorem Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Lublinie.

Głównym tematem było omówienie zasad współpracy i określenie kierunków jej rozwoju. Przedyskutowano także kwestie dotyczące:

  • przeprowadzania wspólnych analiz przyczyn i skutków awarii urządzeń technicznych podlegających badaniom przeprowadzanym przez UDT eksploatowanych w zakładach górniczych wg właściwości miejscowej organów nadzoru górniczego;
  • zapewnienia wykonywania przez użytkowników (właścicieli) urządzeń technicznych wymaganych czynności obsługowych przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje;
  • ukierunkowania działań na ocenę oraz minimalizację zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne w ruchu zakładów górniczych w szczególności poprzez powierzanie stanowiska operatorów tych urządzeń pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;
  • współpracy przy realizacji badań i ekspertyz technicznych w szczególności w trakcie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków zaistniałych w zakładach górniczych związanych z eksploatacją urządzeń technicznych;
  • wzajemnego informowania się urzędów o stwierdzonych nieprawidłowościach przy eksploatacji urządzeń technicznych w zakładach górniczych;
  • zapewnienia udziału w naradach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez OUG/UDT w zakresie problematyki bhp w górnictwie przy eksploatacji urządzeń technicznych.

Spotkanie odbyło się w związku z realizacją porozumienia w sprawie współpracy, zawartego w dniu 10 maja 2022 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego i Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

do góry