Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XVII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów (..)

XVII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

16 Października 2023

W dniach 11 - 13 października br. w Jaworzu k. Bielska-Białej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „XVII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych”.

Organizatorem konferencji był Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy a współorganizatorami: Komisja Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach i Polski Komitet International Society for Mine Surveying. W obradach uczestniczył m.in. wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha.

Organizowane co 2 lata Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych adresowane są głównie do osób zajmujących się zawodowo problematyką miernictwa górniczego i ochroną terenów górniczych w jednostkach naukowych, urzędach górniczych, zakładach górniczych, organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w biurach projektów i w firmach prowadzących działalność gospodarczą na terenach objętych wpływami robót górniczych oraz tych gdzie eksploatacja górnicza została już zakończona (tereny pogórnicze).

Celem konferencji była prezentacja i omówienie nowych osiągnięć z zakresu miernictwa górniczego, ochrony i rekultywacji terenów górniczych, profilaktyki budowlanej oraz rewitalizacji terenów pogórniczych wynikających zarówno z działalności naukowej, jak i z praktyki.

W ramach konferencji w sześciu tematycznych sesjach prezentowano zagadnienia dotyczące:

  • prawnych, społecznych i ekonomicznych aspektów ochrony terenów górniczych,
  • nowoczesnych technologii w miernictwie górniczym,
  • monitoringu wpływów eksploatacji górniczej na górotwór, powierzchnię i obiekty,
  • prognozowania deformacji powierzchni i ich skutków,
  • odporności obiektów budowlanych na deformacje i wstrząsy górnicze,
  • profilaktyki i naprawy szkód w obiektach budowlanych,
  • terenów pogórniczych (zagrożenia i zagospodarowanie).

W czasie tegorocznej konferencji miejsce miała również specjalna sesja poświęcona jubileuszowi działalności naukowej i zawodowej profesora Andrzeja Kowalskiego, który jest uznanym w kraju i zagranicą autorytetem w zakresie ochrony terenów górniczych.

Jednym z referatów prezentowanych na konferencji było wystąpienie zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego, Janusza Orlofa, który przedstawił możliwości wykorzystania informacji znajdujących się w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym do oceny zagrożeń na terenach zlikwidowanych terenów górniczych wskazując na przykład miasto Trzebinia.

Częścią uzupełniającą konferencji była wystawa archiwalnych dokumentów kartograficznych i tekstowych z zasobów Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo - Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Zaprezentowano najstarsze mapy górnicze oraz dokumenty tekstowe (m.in. dzienniki, księgi pomiarowe i obliczeniowe, instrukcje oraz przepisy prawne) przejęte ze zlikwidowanych zakładów górniczych z terenu całej Polski.

do góry