Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z dyrektorem Oddziału UDT w Krakowie

Spotkanie z dyrektorem Oddziału UDT w Krakowie

17 Grudnia 2021

W czwartek, 16 grudnia br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, z inicjatywy dyrektora OUG w Krakowie, odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z dyrektorem Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie.

Uczestnicy spotkania przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych, a także zdarzenia wypadkowe zaistniałe w związku z nieprawidłową eksploatacją urządzeń dźwignicowych.

Obie strony podkreśliły wagę kontynuacji spotkań, gdyż poruszane na nich zagadnienia służą wymianie doświadczeń oraz informacji dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych.

Rozmowy odbyły się w ramach realizacji porozumienia w sprawie współpracy, zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

do góry