Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gmin Cyców, Ludwin oraz Puchaczów

15 Grudnia 2021

We wtorek, 14 grudnia br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 17. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gmin Cyców, Ludwin oraz Puchaczów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj. wójtowie ww. gmin oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. i Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Na posiedzeniu omówiono m.in.:

  • zagadnienie sejsmiczności indukowanej robotami górniczymi w obszarze górniczym - aparatura pomiarowa, przyczyny i skutki aktywności wstrząsów, monitorowanie sejsmiczności;
  • informacje wójtów gmin Puchaczów, Ludwin oraz Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w II połowie 2021 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW „Bogdanka" S.A.;
  • sprawozdanie kierownictwa LW „Bogdanka" S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w II połowie 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego;
  • zestawienie zaistniałych skutków eksploatacji z prognozami oddziaływań na 2022 r.;
  • zaplanowane na I półrocze 2022 r. roboty górnicze i prognozowane w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu;
  • przedstawione przez Dział Szkód Górniczych i Dział Ochrony Środowiska LW „Bogdanka” S.A. sprawy związane z naprawą szkód górniczych w II połowie 2021 r. (tj. liczbę zgłoszeń, liczbę i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne, planowane roboty, wyroki sądu, itp.);
  • zagadnienie odszkodowań wypłacanych rolnikom za utracone plony w wyniku działalności zakładu górniczego.

 

do góry