Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Pomorskiego Wojewódzkiego (..)

Spotkanie z kierownictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

29 Lipca 2022

W środę, 27 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników merytorycznych Urzędu z kierownictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Spotkanie zostało poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach drugiego organu. Podczas spotkania omówiono:

  • kwestie współdziałania organów w zakresie składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • sprawy dotyczące składowania odpadów w miejscach nielegalnych eksploatacji,
  • działalność kontrolną, w szczególności interwencje w obszarze ochrony środowiska w zakładach górniczych,
  • wymianę informacji w zakresie posiadanych kompetencji dotyczących eksploatacji i składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji postanowień porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

 

do góry