Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Plenarne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Plenarne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

3 Sierpnia 2022

We wtorek, 2 sierpnia br. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Porządek posiedzenia obejmował między innymi:

  • przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie szkoleń pracowników, w tym wykonujących prace szczególnie niebezpieczne z wykorzystaniem metod komputerowych;
  • prezentację przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwową Inspekcję Pracy wystąpienia o tematyce dotyczącej zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie;
  • prezentację przez Wyższy Urząd Górniczy opracowania na temat „Kontroli maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności i przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych”.

W posiedzeniu, które prowadził poseł na Sejm RP Janusz Śniadek - przewodniczący Rady Ochrony Pracy wziął udział Adam Mirek - prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Józef Koczwara - dyrektor Departamentu Energomechanicznego oraz Roman Sąsiadek - zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG. W trakcie posiedzenia Rady zostało przedstawione wystąpienie na temat „Kontroli maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności i przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych”, zawierające najważniejsze zagadnienia dotyczące warunków stosowania, eksploatacji i kontroli maszyn i urządzeń w zakładach górniczych w warunkach potencjalnego zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. Powyższe przedsięwzięcie stanowi także  realizację celów i zadań zawartych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego.

Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie RP,  to forum, które monitoruje  szeroko rozumiane  warunki bezpieczeństwa pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce.

do góry