Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów (..)

Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

23 Września 2019

W piątek, 20 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z osobami kierownictwa Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z województw: wielkopolskiego , lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zostało ono poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach drugiego organu.

W trakcie spotkania omówiono problem wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami (śmieciami, odpadami niebezpiecznymi) w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wydane decyzje przez marszałków i starostów w aspekcie stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie. Poruszono także temat uciążliwości wynikających z działalności górniczej związanych z  negatywnym oddziaływaniem na środowisko hałasu emitowanego przez zakłady przeróbcze.

Ponadto w trakcie obrad omówiono :

  • planowanie działań na rok 2019 i 2020,
  • możliwości współdziałania organów w przypadku składowania odpadów
    w wyrobiskach górniczych,
  • wzajemną pomoc w rozpatrywaniu interwencji obywateli.
do góry