Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu (..)

Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

6 Listopada 2018

We wtorek, 6 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Ze strony WIOŚ w spotkaniu wzięła udział Agata Bucko-Serafin - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Obrady przeprowadzono w ramach porozumienia z dnia 4 kwietnia 2014 r., pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele kierownictwa okręgowych urzędów górniczych w Gliwicach i Katowicach. W trakcie posiedzenia wymieniono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, dotyczące w szczególności zagadnień ochrony środowiska. Omówiono między innymi problemy związane z nielegalnym składowaniem odpadów w wyrobiskach górniczych oraz nielegalnym wydobywaniem kopalin. Obie strony zadeklarowały wolę i potrzebę dalszej współpracy.

do góry