Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wymiana doświadczeń z przedstawicielami czeskiego nadzoru (..)

Wymiana doświadczeń z przedstawicielami czeskiego nadzoru górniczego

30 Października 2018

W dniach 29 i 30 października br. w Wyższym Urzędzie Górniczym gościła delegacja Czeskiego Urzędu Górniczego, której przewodniczył Prezes Martin Štemberka.

Podczas obrad strony wymieniły się doświadczeniami w zakresie regulacji prawnych obu krajów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Poruszono również kwestie dotyczące skuteczności instrumentów prawnych, w jakie wyposażone zostały polski i czeski urząd górniczy. Ponadto dyskutowano na temat organizacji i funkcjonowania okręgowych urzędów górniczych.

Obrady przedstawicieli polskiego i czeskiego nadzoru górniczego to wynik porozumienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka i Prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego Martina Štemberki o wzajemnej współpracy.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony polskiej: Adam Mirek - Prezes WUG, Krzysztof Król – Wiceprezes WUG, Piotr Wojtacha – Wiceprezes WUG, Lidia Król – dyrektor OUG w Gdańsku, Małgorzata Waksmańska – dyrektor Departamentu Prawnego, Zbigniew Rawicki – dyrektor Departamentu Górnictwa, Jacek Romuk – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego, Stanisław Bartosik – dyrektor Biura Komunikacji Społecznej oraz Anna Swiniarska-Tadla – Rzecznik Prasowy Prezesa WUG. Stronę czeską reprezentowali, obok Prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego, Radim Mžyk – dyrektor Departamentu Górnictwa Czeskiego Urzędu Górniczego i Vítěslav Urbanec – dyrektor Departamentu Prawnego Czeskiego Urzędu Górniczego.

 

do góry