Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu (..)

Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

9 Listopada 2016

We wtorek, 8 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Głównym tematem obrad były regulacje prawne dotyczące emisji hałasu i zapylenia w aspekcie stosowania urządzeń przeróbki mechanicznej w odkrywkowych zakładach górniczych. Ponadto omówiono zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu. Na zakończenie strony zadeklarowały pogłębianie współpracy poprzez wzajemną wymianę dokonanych ustaleń faktycznych oraz podjętych rozstrzygnięć.

Spotkanie zorganizowano w ramach postanowień Porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry