Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami (..)

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa i dozoru ruchu oraz społecznymi inspektorami pracy PGNiG S.A. Oddział w Sanoku

9 Listopada 2016

We wtorek, 8 listopada br. w Ośrodku Kopalń Krosno należącym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Sanoku odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa i dozoru ruchu oraz społecznymi inspektorami pracy.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w otworowych zakładach górniczych Oddziału w Sanoku z uwzględnieniem zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej,
  • praktyczne aspekty stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w odniesieniu do prowadzenia robót górniczych przez jednostki własne przedsiębiorcy,
  • stan bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań dla elektryków maszyn i urządzeń wykonujących czynności specjalistyczne,
  • problematykę związaną ze stosowaniem dokumentacji maszyn, urządzeń i instalacji oraz zagrożenia wynikające z użytkowania urządzeń obróbczych i likwidacyjno-rekonstrukcyjnych,
  • zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania rurociągów technologicznych,
  • wybrane zagadnienia dotyczące tematyki budowlanej w zakładach górnictwa otworowego.

Ponadto przedstawiono spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej Urzędu.

do góry