Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem kopalni „Bogdanka” oraz (..)

Spotkanie z kierownictwem kopalni „Bogdanka” oraz kierownikami działów górniczych i pracownikami służb bhp

12 Maja 2021

11 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z kierownictwem kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance oraz kierownikami działów górniczych i pracownikami służb bhp podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego.

Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników, w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób kierownictwa i dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników zakładu górniczego.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w L.W. „Bogdanka” za rok 2020 w odniesieniu do wskaźników wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego oraz poszczególnych spółek węglowych w tym samym okresie;
  • podjęte oraz planowane do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • stan wypadkowości za 4 miesiące 2021 r. w porównaniu do lat poprzednich. Szczególną uwagę zwrócono na dużą liczbę wypadków lekkich, a także na strukturę i przyczyny tych wypadków w zależności od wieku i stażu pracy poszkodowanych;
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas przeprowadzonych kontroli w zakładzie górniczym, w tym przykłady niebezpiecznych zachowań wśród pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym;
  • zrealizowane działania, które wpłynęły na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedsięwzięcia służb bhp firm zewnętrznych, mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kampanie i dobre praktyki z zakresu bhp stosowane u innych przedsiębiorców zajmujących się eksploatacją kopalin ze złóż.
do góry