Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych

10 Maja 2021

7 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, z udziałem przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2019 r., 2020 r. oraz I kwartale 2021 r.,
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i zdarzeń zaistniałych w zakładach nadzorowanych przez dyrektora OUG w Gliwicach,
  • wnioski wynikające z zakończonych przez dyrektora OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń, a zwłaszcza podjęte działania w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Ponadto zwrócono uwagę na rolę zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy w promowaniu zasad bezpiecznej pracy w zakładach górniczych oraz wykorzystanie doświadczenia pracowników z wieloletnim stażem pracy w kopalniach, przy opracowywaniu dokumentacji, w tym instrukcji i technologii.

Zastępca okręgowego inspektora pracy w Katowicach omówił m.in. wyniki kontroli przeprowadzonych przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy, w tym nieprawidłowości związane z normami czasu pracy oraz stwierdzone najczęściej przyczyny wypadków. Ponadto zwrócił uwagę na wzrost liczby zgonów naturalnych w zakładach pracy.

do góry