Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem kopalni LW „Bogdanka” S.A.

Spotkanie z kierownictwem kopalni LW „Bogdanka” S.A.

14 Listopada 2023

W piątek, 10 listopada br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z kierownictwem kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance oraz kierownikami działów górniczych i pracownikami służb BHP podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego.

Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia górników, w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników firm zewnętrznych.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładzie górniczym LW „Bogdanka”,
  • podjęte lub konieczne do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego,
  • stan wypadkowości za dziesięć miesięcy 2023 r. i lata poprzednie w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładu górniczego LW „Bogdanka”,
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas kontroli podmiotów, w tym stwierdzone niebezpieczne zachowania pracowników,
  • zrealizowane działania wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedsięwzięcia służb BHP firm zewnętrznych, mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
do góry