Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przewodniczącymi Związku Zawodowego „Kadra” (..)

Narada z przewodniczącymi Związku Zawodowego „Kadra” nadzorowanych kopalń PGG S.A.

15 Listopada 2023

We wtorek, 14 listopada br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przewodniczącymi Związku Zawodowego „Kadra” nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Celem obrad było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program narady obejmował m.in.:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
 • omówienie przyczyn i okoliczności wybranych wypadków i pożarów zaistniałych w nadzorowanych zakładach górniczych przez OUG w Rybniku, w tym wniosków oraz zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku zbiorowym zaistniałym w dniu 17 kwietnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”,
  • wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”,
  • wypadku zbiorowym zaistniałym w dniu 31 maja 2023 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy,
  • wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 18 czerwca 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”,
  • wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 22 sierpnia 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk”,
  • pożarze egzogenicznym zaistniałym w dniu 4 maja 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk”,
  • pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 8 kwietnia 2023 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku,
  • pożarze egzogenicznym zaistniałym w dniu 19 września 2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”;
 • omówienie zmian w obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych, w tym przepisów dotyczących kwalifikacji górniczych oraz ich zmian;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry