Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z kierownictwem oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku i Bydgoszczy

4 Sierpnia 2022

W środę, 3 sierpnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, z inicjatywy dyrektora urzędu, odbyło się spotkanie z kierownictwem oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku i Bydgoszczy. Uczestnicy spotkania przedstawili stan bezpieczeństwa w zakresie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • rodzaje urządzeń technicznych eksploatowanych w zakładach górniczych i podlegających przepisom ustawy o dozorze technicznym, w tym warunki ich eksploatacji, wymagane uprawnienia upoważniające do ich obsługi oraz konserwacji,
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
  • przekazywanie informacji na temat niebezpiecznych uszkodzeń i awarii urządzeń technicznych zainstalowanych na terenie zakładów górniczych,
  • porozumiewanie się w przypadku przeprowadzania napraw i modernizacji urządzeń i instalacji technicznych eksploatowanych na terenie zakładów górniczych,
  • przekazywanie informacji na temat wymagań technicznych dla urządzeń technicznych zainstalowanych w zakładach górniczych.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji porozumienia w sprawie współpracy zawartego 10 maja 2022 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

do góry