Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem oraz przedstawicielami Oddziału (..)

Spotkanie z kierownictwem oraz przedstawicielami Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie

12 Grudnia 2019

W środę,  11 grudnia br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z kierownictwem oraz przedstawicielami Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego.

Podczas obrad omówiono między innymi wybrane zdarzenia zaistniałe w trakcie prowadzenia robót geologicznych, w aspekcie ruchu maszyn i urządzeń oraz możliwości współdziałania organów UDT oraz OUG.

Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące badań i wydawania zezwoleń na eksploatację zbiorników ciśnieniowych i instalacji technicznych użytkowanych w zakładach górniczych oraz zasad użytkowania  urządzeń transportu bliskiego. Podkreślono potrzebę kontynuowania współpracy w zakresie oceny zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne, w szczególności podczas zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia, wypadku ciężkiego lub śmiertelnego.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego oraz urzędów górniczych.

do góry