Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem wybranych firm wykonujących (..)

Spotkanie z kierownictwem wybranych firm wykonujących usługi w zakresie prowadzenia robót szybowych

14 Listopada 2018

We wtorek, 13 listopada br. w siedzibie SUG w Katowicach odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Wydziału Górniczego urzędu z kierownictwem wybranych firm wykonujących usługi w zakresie prowadzenia robót szybowych w podziemnych zakładach górniczych.
Tematem obrad były: „Zasady bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót szybowych w podziemnych zakładach górniczych”. W czasie posiedzenie dyrektor SUG omówił rolę i zadania nadzoru górniczego oraz zagadnienia związane ze stanem bezpieczeństwa w górnictwie. Pracownicy Wydziału Górniczego zaprezentowali problematykę bezpieczeństwa wykonywania robót szybowych w odniesieniu do uregulowań prawnych dotyczących podmiotów wykonujących usługi w ruchu zakładów górniczych. Omówiono wnioski z kontroli firm zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych, przeprowadzonych przez Wydział Górniczy SUG oraz ustalenia po badaniach przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Przedstawiciele zaproszonych firm przedstawili kierunki działań w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiągnięcia własne w zakresie stosowania nowych wyrobów i urządzeń w górnictwie.

do góry