Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra”

Spotkanie z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra”

14 Listopada 2018

We wtorek, 13 listopada br., odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra”, podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.  

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, omówiono między innymi:

  • bieżący stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2017 roku oraz 9 miesiącach 2018 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli,
  • przyczyny i okoliczności wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 22 sierpnia 2018 r., w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie,  
  • wnioski wynikające z zakończonych w 2018 roku badań okoliczności i przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń oraz podjęte przez dyrektora OUG w Gliwicach działania zmierzające do ich zapobieżenia w przyszłości.

Podczas omawiania stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, szczególną uwagę zwrócono na bardzo niepokojący wzrost liczby wypadków śmiertelnych w górnictwie, w tym w szczególności w górnictwie węgla kamiennego. Przedstawiono również wyniki szerokiej analizy wypadkowości w zależności od wieku poszkodowanych oraz stażu pracy. Przedstawiono również najczęściej występujące nieprawidłowości w działalności zakładów górniczych, skutkujące zatrzymaniem robót górniczych oraz ruchu maszyn i urządzeń.

do góry