Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów bhp oraz szkolenia (..)

Spotkanie z kierownikami działów bhp oraz szkolenia podziemnych zakładów górniczych

18 Kwietnia 2019

W środę, 17 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas posiedzenia omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2019 roku oraz podjęte działania dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy załóg w nadzorowanych przez OUG w Gliwicach zakładach górniczych;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w roku 2018 i 2019;
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

Ponadto w trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na:

  • stosowanie bezpiecznych metod pracy, w tym stosowanie odpowiednich narzędzi przy prowadzonych robotach,
  • prawidłową eksploatację urządzeń i układów transportu urobku,
  • właściwe przeprowadzanie szkoleń pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
do góry