Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

3 Listopada 2021

W poniedziałek, 29 października br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Energomechanicznego WUG i przedsiębiorców.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez dyrektora OUG w Gliwicach,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez pracowników OUG w Gliwicach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprawidłowości stwierdzane w zakresie układów transportu urobku,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, które zaistniały w zakładach górniczych nadzorowanych przez Dyrektora OUG w Gliwicach,
  • wnioski wynikające z zakończonych przez dyrektora OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn  wypadków i zdarzeń, w tym propozycje działań dla zapobieżenia im w przyszłości,
  • tematykę związaną z użytkowaniem w ruchu zakładów górniczych, urządzeń transportu bliskiego objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego.

 W czasie spotkania podkreślono rolę kierownika działu energomechanicznego i podległych mu służb w zapewnieniu bezpieczeństwa, w zakresie eksploatowanych maszyn, urządzeń i instalacji oraz organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

do góry