Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ocena stanu bhp w KGHM Polska Miedź S.A.

Ocena stanu bhp w KGHM Polska Miedź S.A.

29 Października 2021

W czwartek, 28 października br. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się narada, której tematem była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2109, 2020 i trzech kwartałach roku 2021.

W spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG, kierownictwo Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, przedstawiciele przedsiębiorcy, kierownictwo ruchu zakładów górniczych oraz przedstawiciele wiodących podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego.

Podczas narady omówiono główne przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. na przestrzeni ostatnich trzech lat, a w szczególności powstałych podczas eksploatacji złoża, urządzeń i instalacji energomechanicznych, transportu osób, robót wykonywanych w wyrobiskach oraz pożarów. Przedstawiono również informację o charakterystycznych nieprawidłowościach stwierdzanych podczas badań ustalających okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorcy, a także firm usługowych omówili podjęte działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych oraz zmniejszenia wypadkowości w powyższych obszarach.

do góry