Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku

29 Kwietnia 2016

28 kwietnia br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. Program narady prowadzonej przez dyrektora OUG w Rybniku obejmował m.in. omówienie:

  • stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w KWK nadzorowanych przez Urząd oraz wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej analizy wraz ze zreferowaniem niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
  • zaproponowanych działań naprawczych po zdarzeniu zaistniałym 22.12.2015 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek”;
  • stosowania urządzeń hydraulicznych małej mechanizacji, w tym zapewnienia wymagań w zakresie parametrów zasilania oraz znajomości warunków ich eksploatacji;
  • przykładów nowych rozwiązań zastosowanych w kopalniach jak: ciągnik podwieszany typu KP-148 wyposażony w dodatkowe oświetlenie zestawów transportowych i kabin osobowych - JSW S.A. KWK „Krupiński” oraz odstawa zbiorcza (etap II) - KW S.A. Oddział KWK „Marcel”;
  • zmian przepisów dotyczących stwierdzania kwalifikacji w zakresie górnictwa;
  • wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku, w tym przykładów stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie urządzeń energomechanicznych.
do góry