Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych

27 Kwietnia 2016

26 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie osoby kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z przedsiębiorcami eksploatującymi kopaliny metodą odkrywkową oraz z ich przedstawicielami, w tym kierownikami ruchu zakładów górniczych i osobami dozoru ruchu. 

Podczas narady omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • stref zagrożeń w pobliżu linii elektroenergetycznych,
  • obiektów budowlanych odkrywkowych zakładów górniczych,
  • najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzanych podczas przeprowadzanych kontroli.

Ponadto przedstawiono przyczyny i okoliczności wypadków, które miały miejsce w odkrywkowych zakładach górniczych. Omówiono m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem osób wykonujących prace w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wynikające z analizy wybranych zdarzeń, szczególnie w aspekcie wypadku w „ZEK Stobierna”.  

do góry