Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach i przedstawicielami przedsiębiorców

28 Września 2017

W środę, 27 września br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców oraz przedstawiciela Departamentu Energomechanicznego WUG.

 Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2016 r. oraz w pierwszych 8 miesiącach 2017 r.;
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w okresie od poprzedniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń.

 Ponadto w trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na:

  • wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji w zakładach górniczych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych;
  • zasady eksploatacji maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej, w tym silników spalinowych w aspekcie kontroli przez osoby dozoru ruchu;
  • stosowanie maszyn i urządzeń w zakładach górniczych zgodnie z ustaleniami projektów technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowych.
do góry