Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach i przedstawicielami przedsiębiorców

29 Września 2017

W czwartek 28 września br., odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd i przedstawicielami przedsiębiorców.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2017 r.,
 • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK Ruda, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Bobrek - Piekary”,
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania,
 • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń,
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2016 i 2017 roku, w wyniku:
  • wstrząsu, opadu skał ze stropu lub ociosu,
  • wykonywania prac przy przenośnikach będących w ruchu,
  • najechania środkami transportu,
  • dociśnięcia do konstrukcji maszyn lub obudowy.
do góry