Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

18 Kwietnia 2018

W środę, 18 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców. Ponadto w obradach udział wzięli: przedstawiciel Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, zastępca dyrektora oraz naczelnik Wydziału Górniczego Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2017 r. oraz w pierwszych 3 miesiącach 2018 r.;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od poprzedniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń;
  • wybrane zagadnienia dotyczące sprawowania nadzoru i kontroli przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach nad obiektami zakładów górniczych.

Ponadto w trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na:

  • zasady eksploatacji silników spalinowych budowy przeciwwybuchowej w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
  • zagadnienia dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy przy maszynach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakładach górniczych,
  • zakres, częstotliwość i zasady kontroli obiektów zakładów górniczych nadzorowanych przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach.
do góry