Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

19 Kwietnia 2018

W środę, 18 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z osobami kierownictwa Okręgowych Inspektoratów Pracy województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Tematyka obrad poświęcona została wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych
i profilaktycznych, wpływających  na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. 

W trakcie spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i zakładach nadzorowanych przez OUG w Poznaniu oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • zakres szkoleń bhp w podmiotach zewnętrznych zatrudnionych w zakładach górniczych oraz problemów wynikających ze zwiększającej się ilości
    podmiotów w ruchu zakładów górniczych,
  • zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości  a będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Wspólnie określono zakres  planowanych dalszych działań na rok 2018 i 2019, wynikający z kompetencji OUG i PIP w obszarach objętych działalnością górniczą.

do góry