Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych

28 Marca 2019

W środę, 27 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele przedsiębiorców.

Podczas spotkania omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2018 r. oraz w ciągu 2 miesięcy 2019 r.;
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od poprzedniego spotkania;
 • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności
  i przyczyn wypadków oraz zdarzeń;
 • podjęte działania dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych
  w nadzorowanych przez OUG w Gliwicach zakładach górniczych;
 • obowiązek przekazywania jednostce dozoru technicznego informacji o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub wypadku związanym z jego eksploatacją.

Ponadto w trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na:

 • organizację prac spawalniczych,
 • eksploatację urządzeń i układów transportu materiałów oraz przewozu ludzi szynowymi kolejkami podwieszonymi lub spągowymi z napędem własnym spalinowym,
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
do góry