Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kadra

Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kadra

28 Marca 2019

W środę, 27 marca br., odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego „Kadra”, reprezentującymi podziemne zakłady górnicze nadzorowane przez OUG w Gliwicach.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, omówiono między innymi:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • działania podjęte przez kierownictwo OUG w Gliwicach zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, w związku z niepokojącym wzrostem wypadkowości w zakładach górniczych w pierwszych miesiącach 2019 r.,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2018 roku oraz styczniu i lutym 2019 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, skutkujących wstrzymywaniem przez nadzór górniczy robót górniczych,
  • nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli podmiotów prowadzących szkolenia z zakresu BHP, dla pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Podczas prezentacji bieżącego stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, szczególną uwagę zwrócono na bardzo niepokojący wzrost liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie, w tym w szczególności w górnictwie węgla kamiennego.

do góry