Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczego i wentylacji (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczego i wentylacji kopalń

29 Maja 2024

We wtorek, 28 maja br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się okresowe spotkanie z kierownikami działów górniczego i wentylacji kopalń. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków zaistniałych od ostatniej narady,
  • wnioski wynikające z zakończonych badań przyczyn i okoliczności wypadków i zdarzeń,
  • pismo dyrektora OUG w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2024 r., dotyczące gospodarki odpadami,
  • zmiany w obowiązujących przepisach, w tym Polskiej Normie PN-G-04037:2023-10, w aspekcie oznaczenia zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym.

 

do góry