Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja „Nowoczesne rozwiązania w BHP”

Konferencja „Nowoczesne rozwiązania w BHP”

29 Maja 2024

We wtorek, 28 maja br. odbyła się pierwsza edycja konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne rozwiązania w BHP”. Organizatorem wydarzenia była Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Podczas jednej z sesji naukowych zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wygłosiła referat pt. Adaptacja zawodowa młodych pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy przygotowany we współpracy z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

 Przedmiotowe wydarzenie stanowiło  odpowiedź na postępujący technologicznie świat i rosnącą świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy. Założeniem organizatorów było stworzenie platformy wymiany doświadczeń między nauką i biznesem.

Tematyka konferencji poruszała następujące zagadnienia:

  • najbardziej aktualne rozwiązania w kreowaniu bezpieczeństwa pracy,
  • nowoczesne technologie dla poprawy bezpieczeństwa pracy,
  • innowacyjne narzędzia poprawiające ergonomię pracy,
  • robotyzację i automatyzację procesów pracy,
  • postęp technologiczny - szansa czy zagrożenie dla człowieka w środowisku pracy,
  • przyszłość i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
do góry