Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych i działów (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczych i działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

10 Czerwca 2021

W środę, 9 czerwca br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • zmiany przepisów dotyczące kwalifikacji górniczych,
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2019 r., 2020 r. oraz za 5 miesięcy 2021 r.,
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i zdarzeń zaistniałych w 2020 r. i 2021 r. w zakładach nadzorowanych przez dyrektora OUG w Gliwicach,
  • wnioski wynikające z zakończonych przez dyrektora OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń, a zwłaszcza podjęte działania w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Ponadto zwrócono uwagę na rolę pracowników kierownictwa kopalni w promowaniu zasad bezpiecznej pracy w zakładach górniczych, szczególnie wskutek opadu skał ze stropu lub ociosów.

Kierownik działu wentylacji KWK „Budryk” w Ornontowicach omówił stan zagrożenia metanowego w rejonie ściany D-3 w pokładzie 358/1. 

 

do góry