Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

21 Października 2015

21 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu.

Podczas spotkania omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG
  w Gliwicach;
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r.;
 • nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi na używaniu środków strzałowych w miejscach innych niż wymienione w metryce strzałowej oraz nieprzestrzeganie ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść.

W trakcie narady uwagę zwrócono na wzrost ogólnej liczby wypadków zaistniałych
w kopalniach węgla kamiennego w 2015 r. wśród załogi własnej kopalń w stosunku do 2014 r. Omówiono stan zagrożenia metanowego w rejonach „szczególnie niebezpiecznych” oraz sposób doboru i wykonawstwa obudowy w wyrobiskach drążonych pod zrobami zawałowymi lub w kontakcie ze zrobami. Przedstawiono również zasady bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i urządzeń do przodków i ścian.

Szczególną uwagę zwrócono na:

 • powtarzające się nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi na używaniu środków strzałowych w miejscach innych niż wymienione w metryce strzałowej oraz nieprzestrzeganie ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść;
 • konieczność weryfikacji dokumentacji układów transportu materiałów i urządzeń w zakresie prawidłowego doboru zastosowanych środków transportowych, w tym ich dopuszczalnych obciążeń i gabarytów transportowanych elementów w odniesieniu do występujących parametrów wyrobisk;
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i urządzeń, a w szczególności wyeliminowanie ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu takich prac; 
 • egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie konserwacji, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
do góry