Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych

21 Października 2015

21 października br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z terenu województwa świętokrzyskiego, wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych. W naradzie uczestniczył również zastępca dyrektora oraz pracownicy inspekcyjno- techniczni ds. górnictwa odkrywkowego.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie;
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów górniczych, w tym niebezpieczne zachowania pracowników;
  • wybrane problemy związane z wydawaniem oraz realizacją pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych.

 W trakcie prezentacji poszczególnych zagadnień omówiono przykłady dokonanych ustaleń stanu faktycznego i przyczyn wypadków w odkrywkowych zakładach górniczych oraz stwierdzanych nieprawidłowości podczas kontroli w tego rodzaju zakładach. Przedstawiono również problematykę postępowań dotyczących udzielania pozwoleń na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpiecznego używania materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.

 Uczestnicy spotkania szczególnie interesowali się praktycznymi aspektami wykonywania robót strzałowych w zakładach górniczych przez specjalistyczne podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami.

do góry