Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji podziemnych zakładów górniczych

26 Czerwca 2015

24 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, w której udział wzięli przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Tematyka spotkania dotyczyła:

  • stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wypadkowości związanej z ryzykownym zachowaniem pracowników oraz powodów i motywów wykonywania prac w sposób niebezpieczny,
  • przyczyn i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wniosków wynikających z zakończonych badań powypadkowych,
  • wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w 5 miesiącach 2015 r.

W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na wzrost liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich, zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2014 r. w stosunku do 2013 r. Następnie przypomniano procedury postępowania w przypadku znalezienia oraz pozostawienia bez dozoru środków strzałowych. Podczas spotkania omówiono także sposób doboru i wykonawstwa obudowy w wyrobiskach drążonych pod zrobami zawałowymi lub w kontakcie ze zrobami, a także organizowanie transportu ludzi do przodków i ścian zgodnie z warunkami ujętymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych.

Podczas omawiania przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zwrócono uwagę na:

  • konieczność szczelnego wypełniania pustek za obudową i izolowania wyrobisk na całym ich obwodzie oraz eliminowania drewna jako materiału wykorzystywanego do wypełniania pustek za obudową,
  • systematyczną kontrolę stanu zagrożenia pożarami endogenicznymi poprzez ustalenie metod i zasad identyfikowania miejsc samozagrzewania się węgla, zwłaszcza na odcinkach, gdzie wykonano powłokę izolującą węgiel w otoczeniu tych wyrobisk,
  • bieżącą i dokładną analizę opinii sporządzanych na podstawie analiz prób powietrza pobieranych do precyzyjnej analizy chromatograficznej, szczególnie w zakresie występowania podwyższonych stężeń gazów, które nie pochodzą z procesów technologicznych i mogą świadczyć o wzroście zagrożenia pożarowego,
  • ścisłego przestrzegania ustaleń projektów technicznych w zakresie profilaktyki pożarowej, w szczególności podczas prowadzenia ścian w warunkach dużego zagrożenia pożarowego.

 

do góry