Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Czerwca 2015

26 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Kompanii Węglowej S.A.

Podczas spotkania omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
 • wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki), powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i 5 miesiącach 2015 r.;
 • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych - omawiają kierownicy ruchu zakładów górniczych: KWK „Bielszowice” i KWK „Sośnica”;
 • okoliczności znalezienia w dniu 17 kwietnia 2015 r. około godziny 605 środków strzałowych w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu Ruch Sośnica w Gliwicach;
 • przypomnienie procedury postępowania w przypadku znalezienia oraz pozostawienia bez dozoru środków strzałowych;
 • dobór i wykonawstwo obudowy w wyrobiskach drążonych pod zrobami zawałowymi lub w kontakcie ze zrobami w KWK „Piekary” i KWK „Halemba-Wirek”;
 • realizację sposobu zmechanizowanego systemu likwidacji wyrobisk za frontem ścian np. poprzez zastosowanie sekcji obudów zmechanizowanych prowadzonych w wyrobiskach chodnikowych.

Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo pracy w kopalniach, w tym:

 • rozpowszechniony i podstawowy model projektowania przewietrzania ścian systemem na „U”, pomimo prognozowanej znacznej metanowości bezwzględnej, przekraczającej 20 m3/min, przy braku zapewnienia efektywnego odmetanowania,
 • niedostateczną ilość układów do jazdy ludzi, pomimo znacznych długości i uciążliwości dróg dojścia do rejonów prowadzonych robót, gdzie niejednokrotnie zabudowano nowoczesne urządzenia do transportu materiałów,
 • bardzo małą liczbę urządzeń umożliwiających zmechanizowanie procesu rabowania obudowy wyrobisk chodnikowych, likwidowanych za postępującymi frontami ścian, gdzie rabunek obudowy nadal wykonywany jest ręcznie.

 

do góry