Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych, wentylacji (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczych, wentylacji i energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych

29 Września 2016

28 i 29 września br. odbyły się cykliczne spotkania kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów górniczych, kierownikami działów wentylacji oraz kierownikami działów  energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. oraz w ośmiu pierwszych miesiącach 2016 r.,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzednich spotkań,
  • nowe zasady stwierdzania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
  • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

 Ponadto szczególną uwagę zwrócono na:

  • egzekwowanie należytego rozpoznawania warunków górniczo-geologicznych w procesie doboru obudowy,
  • konieczność reaktywacji kopalnianych zespołów do spraw zagrożenia zawałowego z udziałem specjalistów w zakresie obudowy, wspomagających kierowników działu górniczego w procesie doboru obudowy wyrobisk,
  • bieżącą aktualizację planów ratownictwa górniczego,
  • zgodność zastosowanych rozwiązań, w zakresie maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach górniczych, z ustaleniami projektów technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowych, sposoby zabezpieczenia pola przejścia ludzi w sekcjach obudowy zmechanizowanej w ścianach o nachyleniu podłużnym powyżej 18o i wysokości powyżej 1,7 m.
do góry