Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych powiatu tarnobrzeskiego

29 Września 2016

27 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych zlokalizowanych na obszarze powiatu tarnobrzeskiego.

Podczas obrad omówiono następujące zagadnienia:

  • stosowanie w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 r.;
  • stan bezpieczeństwa w górnictwie.

Ponadto przedstawiono i omówiono przykłady nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, a także w ramach ustalania stanu faktycznego i przyczyn wypadków w odkrywkowych zakładach górniczych. Dyskutowano również o problemach w zakresie:

  • wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego przez podmioty usługowe;
  • stosowania przepisów prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego w niektórych obszarach odkrywkowej działalności górniczej.
do góry