Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów wentylacji podziemnych (..)

Spotkanie z kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku

10 Marca 2017

W czwartek, 9 marca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie z kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. Program spotkania, prowadzonego przez dyrektora OUG w Rybniku obejmował m.in.:

  • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w kopalniach węgla kamiennego nadzorowanych przez Urząd oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • omówienie przyczyn i okoliczności pożaru zaistniałego 23 stycznia br. w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel;
  • omówienie przyczyn i okoliczności pożaru zaistniałego 6 lutego br. w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach;
  • zagadnienia związane z występowaniem w atmosferze kopalnianej tlenku i ditlenku azotu, metodykę pomiarów, występujące stężenia i profilaktykę jako przedmiot dyskusji na forum Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;
  • rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego.
do góry