Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu (..)

Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

10 Marca 2017

W środę, 8 marca br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, z inicjatywy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, działającego w imieniu dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie, odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, agencji rządowych, instytucji, stowarzyszeń, uczelni, fundacji, przedsiębiorstw oraz dyrektor i pracownicy Okręgowego Urzędu  Górniczego w Gdańsku.

Projekt planu obejmuje obszary morskie, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, tj.:

  • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
  • morze terytorialne,
  • morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego a linią brzegu morskiego,
  • morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art. 4 pkt 4 powołanej ustawy.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku jest właściwym organem nadzoru górniczego do zajęcia stanowiska w formie opinii w zakresie terenów górniczych i ich zagospodarowania.

Na spotkaniu został przedstawiony opis procesu planistycznego wraz z harmonogramem prac oraz opisem założeń do planu. Zostały również zaprezentowane zebrane dane planistyczne oraz zgromadzone wnioski do projektu planu. Oprócz tego omawiane były prace wykonane dotychczas w ramach prognozy oddziaływania na środowisko.

do góry