Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działu robót górniczych i (..)

Spotkanie z kierownikami działu robót górniczych i wentylacji

14 Października 2010

13 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się kwartalne spotkanie z kierownikami działu robót górniczych i wentylacji, na którym omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
- informacje kierowników działu wentylacji na temat liczby prowadzonych robót górniczych w pogorszonych warunkach mikroklimatu, z określeniem zastosowanych środków technicznych w celu ograniczenia zagrożenia klimatycznego,
- zasady prowadzenia robót górniczych w pogorszonych warunkach mikroklimatu oraz kierunki działań zmierzających do zwalczania zagrożenia klimatycznego,
- zasady oznakowywania sprzętu przeciwpożarowego stosowanego w wyrobiskach górniczych.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z narastającym zagrożeniem klimatycznym w większości podziemnych zakładów górniczych. Przedstawiono aktualne uregulowania prawne dotyczące projektowania i prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia klimatycznego oraz rozwiązania techniczne stosowane dla zwalczania tego zagrożenia. Zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego projektowania robót górniczych, w sposób uwzględniający występujące zagrożenia klimatyczne, którego zwalczanie wiąże się zwykle z dużymi nakładami inwestycyjnymi.
Przypomniano także kierownikom działów wentylacji o konieczności zapewnienia możliwości szybkiej izolacji rejonów wentylacyjnych ścian, zwłaszcza prowadzonych w warunkach występującego zagrożenia metanowego i pożarowego.

do góry