Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe inwestycje w polskiej energetyce

Nowe inwestycje w polskiej energetyce

14 Października 2010

W dniu 12 października 2010 r. zakończono trzy ważne inwestycje dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zlokalizowane w Wielkopolsce, na obszarze działania Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.
Po kilkunastu latach wierceń, badań geologicznych i prac geofizycznych ukończono budowę Podziemnego Magazynu Gazu "Bonikowo", Kopalni Gazu "Wielichowo" oraz Odazotowni "Grodzisk".
Wszystkie trzy inwestycje są bardzo ważnymi, wzajemnie się uzupełniajacymi, elementami pozyskiwania gazu zaazotowanego. Wielkopolska jest głownym regionem w kraju, w którym eksploatuje się ten rodzaj gazu.
Podziemny Magazyn Gazu "Bonikowo będzie pozwalał na stabilizowanie pracy systemu gazu zaazotowanego, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych złóż. Pojemność robocza magazynu to 200 mln m3. Kopalnia Gazu Ziemnego Wielichowo będzie eksploatować zasoby gazu szacowane na łącznie ponad 3,5 mld m3.
Odazotownia Grodzisk, z kolei, jest najnowszym i najbardziej skomplikowanym technologicznie obiektem w polskim górnictwie naftowym. Instalacja powstała w celu wykorzystania dużych zasobów gazu zaazotowanego i gazów pozasystemowych w rejonie Grodziska Wielkopolskiego, Babimostu i Międzychodu – zarówno ze złóż odkrytych już w latach 80-tych, jak i tych, które zidentyfikowano w ostatnich latach.
Jest to instalacja wyjątkowa w skali światowej pod względem szerokiego zakresu możliwości przerobowych gazu oraz parametrów odazotowywanego gazu. Dzięki Odazotowni możliwe będzie zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego o około 500 – 800 mln m3 rocznie i zapewnienie dostaw gazu wysokometanowego.

do góry