Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu oraz kierownikami działów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu oraz kierownikami działów bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych

22 Czerwca 2017

W dniach 20 i 21 czerwca br. odbyły się cykliczne spotkania kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu oraz kierownikami działów bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, szczególną uwagę zwracając na wzrost wypadkowości w 5 miesiącach 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r.;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2017 r.;
 • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK Ruda, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Bobrek-Piekary”;
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzednich spotkań;
 • wchodzące w życie z dniem 1 lipca br. rozporządzenia Ministra Energii w sprawie:
  • szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,
  • ratownictwa górniczego,
  • szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
do góry